Tietoa Darwinista

Darwin Dexer Innovations Oy on v. 1994 perustettu, usean eri toimialan innovatiivisten tuotteiden valmistuttamista, maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yritys.

Darwinin missio on valmistuttaa, maahantuoda ja toimia tukkurina innovatiivisille ja laadukkaille tuotteille sekä saattaa ne kuluttajien saataville edulliseen hintaan. Henkilöstömme on asiantuntevaa ja osaavaa, prosessejaan jatkuvasti kehittävä hankintaorganisaatio on toimiva ja logistiikka tehokas. Tavarantoimittajien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö näyttelee tärkeää osaa siinä miksi pystymme tarjoamaan ansiosta asiakkaillemme laadukkaita tuotteita edullisin hinnoin. Pyrimme vastaamaan asiakkaittemme ja kuluttajien vaatimuksiin ja tarpeisiin toimittamalla tuotteitamme parhaalla hinta-laatusuhteella.

Darwinin strateginen tavoite on olla kannattavasti kasvava, nykyajan haasteisiin vastaamaan pystyvä maahantuoja/tukkuri joka kasvattaa hallitusti myyntiään, laajentaa orgaanisesti jälleenmyyjäverkostoaan sekä parantaa kannattavuuttaan.

Arvot

Arvot

Darwinin perusarvot määrittelevät pohjan, jolle yrityksen toiminta ja päätöksenteko perustuvat. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, uudistuminen, tuloksellisuus sekä yhteiskuntavastuu. Kaikki toimintamme perustuu luonnollisesti lakien ja asetusten noudattamiseen.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys taataan ammattitaitoisella henkilöstöllä luotettavuudella ja vastuunottamisella. Asiakaspalvelun parantaminen on meille entistä tärkeämpää. Iloinen ja palvelualtis henkilöstömme haluaa aina jättää asiakkaillemme positiivisen mielikuvan.

Uudistuminen

Uudistuminen

Uudistuminen tarkoittaa rohkeutta, luoviin prosesseihin kannustamista, palautteen vastavuoroisuutta ja nopeaa reagointia muutostarpeisiin. 

Tukkukauppa on suuren murroksen keskellä ja Darwin on mukana tässä muutoksessa. Liiketoimintamme kehittyy, muuttuu ja kasvaa mikä on tuonut mukanaan paljon uudistustarpeita yrityksessä. Toimintamallimme toimitusketjussa hankinnasta myymälään ja asiakkaalle asti muuttuvat jatkuvasti. Pyrimme tukemaan asiakkaitamme vastaamalla parhaan kykymme mukaan muutosten tuomiin haasteisiin.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuus

Tuloksellisuuteen pyritään selkeiden tavoitteiden, tehokkaiden ja taloudellisten toimintamallien ja prosessien kautta.

Darwinin strategian menestyksekkään toteuttamisen edellytys on uuden ideoiminen sekä tarpeellisten muutosten läpivieminen tehokkaasti. Seuraamme jatkuvasti yrityksemme kehitystä ja pyrimme päivittäisillä ratkaisuilla tekemään parhaamme tuloksellisuuden kannalta. Kun yrityksemme arvot näkyvät työssämme, on myös tavoitteiden saavuttaminen helpompaa ja tuloksellisuus parempaa.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on Darwinissa oikeudenmukaista ja ympäristöarvot huomioon ottavaa vastuullisuutta.

Edellytämme kaikilta tavarantoimittajiltamme eettisten arvojen noudattamista koko toimitusketjussa. Vaadimme, että tuotteiden valmistajat noudattavat työolosuhteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja kansainvälisiä normeja koskien esimerkiksi lapsityövoimaa. 

Darwinille vastuullisuus asiakkaita, työntekijöitä sekä yritystämme kohtaan on keskeinen periaate. Noudatamme kaikessa toiminnassa Suomen lakeja ja asetuksia sekä hyvää hallinnointitapaa. Kannamme vastuun siitä, että yrityksemme maahantuomat ja markkinoimat tuotteet ovat turvallisia. Edellytämme tavarantoimittajiltamme sitoutumista vastuullisuuteen ja avoimeen toimitusketjuun myös tuotteiden valmistus- ja toimitusprosessin aikana.

Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta

Darwin huomioi tuotanto-olosuhteissa toiminnan eettisyyden sekä sosiaalisen laadun valvonnan tavarantoimittajia valitessaan. Tämä on tärkeä osa hankintatyötä, jolla pyritään hallitsemaan mahdollisia hankintaan liittyviä riskejä.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu

Darwin on vastuussa markkinoille tuomiensa laitteiden ja pakkausten kierrätyksestä sekä muusta jätehuollosta. Yritys hoitaa tuottajavastuunsa eri tuottajayhteisöiden kautta; Darwin huolehtii sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä SELT ry:n kautta. Paristoista ja akuista Darwin on tehnyt sopimuksen Recser Oy:n kanssa.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Darwin on vastuussa siitä, että sen maahantuomat, markkinoimat sekä myymät tuotteet ovat kuluttajille turvallisia ja lainsäädännön mukaisia. Darwin tuntee tuotekohtaisen kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja seuraa kaikkia muutoksia aktiivisesti. Kuluttajaturvallisuutta ja hankittavien tuotteiden lainmukaisuutta varmistetaan tuotteiden omavalvonnalla. Lisäksi valvontaan kuuluu systemaattinen riskiarviointi sekä uusien tuotteiden ominaisuuksien tarkempi määritys ja hyväksyntä.

Vuoden 2015 aikana Darwinilla lisätään entisestään valvontaa, testausta sekä tavaraerätarkistusta tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Tuotteille tehdään muun muassa tuotannon aikaisia tavaraerätarkistuksia ja turvallisuustutkimuksia sekä Darwinin oman henkilöstön toimesta että paikallisten, valmistajista riippumattomien tavarantarkastajien toimesta.

Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisten vaaratekijöiden syntyminen sekä estämään harhaanjohtavien tietojen antaminen. Darwin varmistaa käyttötavaroiden laadun ja turvallisuuden tason ottamalla näytteitä ja testaamalla saapuvia kuljetuksia. 

Tuotteet

Bulwark elektroniset plasmasytyttimet

Bulwark elektroniset plasmasytyttimet

Bulwark elektroniset plasmasytyttimet

C-Secure turvalompakot

C-Secure turvalompakot

C-Secure RFID turvalompakko

Moby Board

Moby Board

Moby Board -tasapainoskootteri - maailman kuumin menopeli!

Aquapick

Aquapick

Aquapick on helppo, tehokas ja hellävarainen suusuihku

Freezy

Freezy

Uusi Freezy viilennysliina viilentää turvallisesti ja tehokkaasti

WarmFeel

WarmFeel

Lämpöterapia- ja kylmähoitotuotteet

Ekocooler

Ekocooler

Helpotusta kuumuuteen viilentäjien avulla

Darwin automaattiset kuormaliinat

Darwin automaattiset kuormaliinat

Darwin automaattiset kuormaliinat

Darwin DTTC 100-150 A-tikas/nokkakärry

Darwin DTTC 100-150 A-tikas/nokkakärry

A-tikkaiden ja nokkakärryn yhdistelmä